Bäverdamm

Ok att riva bävrarnas dammbygge i Götene

Länsstyrelsen ger Götene vatten & värme
tillstånd att riva en bäverdamm.

Dammen har orsakat skador i Götene.

Anledningen till att dammen ska rivas är
för att åvattnet rinner ner där Götenes vatten hämtas.

Götene vatten & värme menar att detta
riskerar Götene kommuns vattenförsörjning.

Däremot kommer inte bävrarnas boplats att rivas.

Tillståndet gäller till och med den 27 oktober 2013.

Text: Richard A
Foto: fotofinnaren.se
Källa: P4 Skaraborg 2013-10-21