Västtåg på Skövde C

Nytt avtal ska ge punktligare tåg i hela Sverige

 

Trafikverket och järnvägsbranschen skriver i dag på
ett gemensamt kontrakt för att tågen ska komma i tid.

– Nu har vi bestämt att tågen får vara högst fem minuter
försenade för att räknas som punktliga.
Reglerna gäller från och med den 1 september,
säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Dagens regler tillåter att tågen kan vara
högst 15 minuter försenade.
Ändå räknas ha kommit i tid.

Text: Toni Alajärvi
Foto: Edward
Källa: Skaraborgsbygden 2013-08-30