Skaraborgs Länsvapen

500 skolplatser står tomma i Skaraborg

Terminen har börjat men det finns fortfarande
500 tomma platser på gymnasieskolorna i Skaraborg.

Varenda kommun har platser över
på de yrkesförberedande programmen.
Det visar siffor från Gymnasiet Skaraborg.

Man tror att en av anledningarna kan vara
att många vill studera vidare efter gymnasiet.

Eleverna väljer därför högskoleförberedande utbildningar.

Text: Alex
Källa: P4 Skaraborg 2013-08-29