Nya problem med larmen inom Falköpings äldreomsorg

Problemen med larmen inom
äldreomsorgen i Falköping fortsätter.

Personalen har tidigare
påpekat brister i trygghetslarmen.

Nu berättar personalen på ett annat boende
att de äldre inte känner sig trygga.
Detta eftersom personalen
inte kommer när de larmar.

Text: Alex
Källa: P4 Skaraborg 2013-10-30