Mariestads rabatter fyllda med ogräs

Ogräset har blivit ett problem i Mariestad och
flera av de centrala delarna i staden är på väg att växa igen.

I flera rabatter i de centrala delarna av kommunen
växer ogräs istället för blommor.

Parkförvaltningen kommer troligen inte att
hinna i kapp i sommar heller.
Detta eftersom man inte har råd att sätta in sommarvikarier.

Text: Alex
Källa: P4 Skaraborg 2013-06-12