Lidköpingsteknik ska rena vatten i Elfenbenskusten

Nästa vecka lämnar två stora containrar från Saleby.
Dom ska skeppas till Elfenbenskusten i Afrika.

Containrarna är målade som svenska flaggan.
I dem finns ett avancerat vattenreningsverk.
Det är specialbyggt av Leif Åhls verkstad.

Det är ett patenterat system där
vattnet renas från föroreningar.
Dom förorenade muddermassorna
bryts ned genom en bakterieprocess.

Det är ett svenskt företag som beställt anläggningen.
Arbetet är utfört i Cocody Bay
i Abidjan i Elfenbenskusten.

Leif Åhl kommer tillsammans med Henrik Jansson,
som svarat för elektroniken åka ned för att starta arbetet.

Leif Åhl hoppas också på att få bygga fler
vattenreningsverk i framtiden.

Text: Molly
Källa: NLT