Utställning om legenden Elin på Skövde Stadsmuseum

Fri entré till Skövde Stadsmuseum om legenden Elin.
Utställningsperioden är mellan 1 juni 2013 och 4 januari 2014.

Elin, eller Helena som hon också kallades
var Västergötlands stifts skyddshelgon under medeltiden.

Människan Elin förblir en gåta men
hon levde troligen under 1100-talet.

Legenden om Elin skrevs ned av
Skarabiskopen Brynolf Algotsson på 1228-talet.

Enligt legenden var Elin en rik änka.
Hon hjälpte även fattiga och betalade
en del pengar till bygget av kyrkan i Skövde.

Men Elin dödades på väg till Götene
eftersom hon hade blivit indragen i en släktfejd.

Elin är även Skövdes kommunvapen.

Text: Molly
Källa: skövde.se