Besöksdag på K3 i Karlsborg

Lördagen den 31 augusti är det besöksdag
på Karlsborgs fästning klockan 10.00–15.00

På besöksdagen kan du titta på vår
verksamhet och det är olika program under dagen.

De program som finns
tillgängliga under dagen är:
Materialförevisning på Kyrkplan
klockan 10.00–14.00.

Veteranföreningar informerar i Soldathemmet
klockan 10.00–14.00.

Föreläsningar i Soldathemmet
klockan 10.00–12.45.

Förevisning vid Heden
klockan 14.00–14.45.

Möjlighet till barnpassning
finns på soldathemmet under dagen.

Vid regementet finns bland annat
Lätta bataljonen 32 och Flygenheten.

Kontaktinformation
plats: Livregementets Husarer K3
telefon: 0505-45 10 00

Text: Richard A
Källa: vastsverige.com 2013-08-29