Laxtrappan i Gullspångsälven

I Gullspångsälven lever den unika Gullspångslaxen.
Gullspångslaxen är en art
som bara finns på två ställen i världen.

Under tidigt 1900-tal byggdes en kraftverksdamm
i Gullspång för att utvinna vattenkraft.

Dammen blockerade Gullspångslaxens naturliga väg
till lekplatsen i sjön Skagern.

År 2004 startade Projekt Gullspångslaxen.
Syftet var att bevara det lilla laxbeståndet
som fanns kvar.

En laxtrappa byggdes i den nedre
och brantaste delen av Gullspångsforsen.

Laxtrappan gör det lättare för lax
och öring att hitta upp till lekplatsen.

Under sen höst vandrar laxen från Vänern
upp i Gullspångsälven och till laxtrappan för att leka.

Man kan besöka trappan
och titta på när fiskarna leker.
Leken pågår i oktober och november.

Text: Edward
Källa: Västsverige