Entré på speciallistläkarmottagningen

Hopplöst för Specialist-läkarmottagningen

Specialistläkarmottagningen i Falköping
kommer att läggas ned.

Hälso- och sjukvårdnämnden vill inte fortsätta
samarbetet med Specialistläkarmottagningen.

Kristdemokraterna och Socialdemokraterna
försökte få beslutet omprövat men det röstades ner.

Flera partier tycker att det är fel att
lägga ner läkarmottagningen.

– Jag tror inte de andra ledamöterna är medvetna
om vilken fantastisk vård som bedrivits,
säger Roger Lundberg från Socialdemokraterna.

De som röstade för omprövning av beslutet var
Roger Lundberg från Socialdemokraterna.
Tommy Larsson och Dan Hovskär från Kristdemokraterna
var också med.

Slutligen även Per Jonsson från Folkpartiet och
Sören Rafstedt från Moderaterna.

Text och foto: Mikael E
Källa:
FT 2013-09-28