Hundraårig ångare hittad utanför Lidköping

En ångbåt som sjönk 1881 återfanns på fredagen i Vänern.

Det var marinarkeologen Roland Peterson på Värnmuseet

som hittade vraket.

Vraket var på 23 meters djup och
med hjälp av sonar kunde

Roland Peterson hitta ångbåten.

Ångbåten byggdes 1868 för att
transportera ånglok från Trollhättan.

Trollhättan var också båtens hemmahamn.

Men den 21 oktober 1881 var ångbåten lastad med timmer.

Båten hade kastat loss i Säffle och skulle till Göteborg.

Men båten och dom ombord kom aldrig till hamnen.
Roland Peterson tror att det var en fyra dagar lång snöstorm

som var anledningen till att ångbåten sjönk.

Text: Molly

Källa: www.nlt.se