Hopp om biogas i Grästorp grusas

Grästorps biogasförening bildades 2007.

Ambitionen var att bygga en produktionsfabrik
för biogas i Grästorp.
Nu läggs föreningen ner.

Orsaken är att utvecklingen för biogasanvändning
inte alls blivit som företaget trott och hoppats.

Biogasföreningen var från början en del
från det lokala energinätverket Green4u.

Deras målsättning var att göra Grästorp
självförsörjande på energi.

På senare tid har föreningens verksamhet
enbart bestått av projekt Trollgräs.
Det var ett samarbete mellan Trollhättan
och Grästorps energi.
Målet var att uppföra en biogasanläggning.

Men det finns för lite köpare för biogas,
för att det ska bli lönsamt.

Källa: NLT 2013-06-18
Text: Richard A

Text: Richard A
Källa: NLT, 18 juni, 2013