Fortsatt problem med Åsle Förskola

Falköpings kommun kommer att avsluta
sitt kontrakt med Malthus Sverige.
Det görs om bygget av förskolan i Åsle underkänns
den 12 december under den sista besiktningen.

Bygget skulle varit klart i juni men det har fortfarande
många brister som kommunen inte godkänner.

De två avgörande bristerna är brandsäkerheten
och värmeanläggningen.

Text: Mikael E
Källa: FT 2013-11-29

Text: Mikael E
Källa: FT, 2013-11-29