Fler anmäls för tjuvfiske i Vättern

Statistik från Länsstyrelsen visar att antalet
anmälningar mot tjuvfiskare i Vättern ökar.

Fram till mitten av november ökade
anmälningarna med 50% jämfört med hela förra året.

Det varma vädret i år kan vara
en av anledningarna till ökningen.

Det handlar oftast om tjuvfiske av kräftor
men också om röding och öring.

Text: Alex
Bild: Fotofinnaren.se
Källa: P4 Skaraborg, 2013-12-20