Datorinnehav kräver tv-avgift

Nu måste alla som har en dator betala tv-avgift
oavsett hur man använder sin dator.

Många har överklagat att Radiotjänst tagit ut
tv-avgift av datoranvändare.
Men de har fått avslag.

Av domarna framgår att det är
tv-mottagare som grundar avgiftsskyldighet.

Definitionen av vad som är en tv-mottagare
menas att det behöver inte vara en tv.

Många ser på tv via internet.

Domstolen ser det som att en dator därför anses vara en utrustning
som är avsedd att ta emot utsändning av tv-program.
Det kan också vara vidaresändning av tv-program.

Domarna kan överklagas till kammarrätten.

Text: Edward

Källa: Skaraborgsbyggden 2013-06-26