Dåliga betyg från Gullstensskolan i Gullspång

Nästan hälften av eleverna på Gullstensskolan i Gullspång
går ut nian utan några godkända betyg.

Skolinspektionen kritiserar skolan för att inte ha
rutiner gällande elever med behov av särskilt stöd.

Skolan kritiseras också att de är dåliga på sitt värdegrundsarbete.
De får också får kritik för att de inte stimulerar
och utmanar de elever som lätt uppnår kraven i skolan.

Text: Edward

Källa: P4 Skaraborg 2013-06-27