Cykelväg i Tibro asfalterad och belyst

Den nya gång och cykelvägen längs med Häggetorpsleden
är nu asfalterad och försedd med belysning.

Belysningen är i form av LED-armaturer.

Vägen gör det lättare för pendling i Tibro.
Det blir också en naturlig gångväg från
Häggetorp och landsbygd i närheten till centrum.

Den första juli startade arbetarna på Gata Park
Samhällsbyggnad jobbet med asfalteringen.

Cykelvägen binder ihop nätet från Basungatan
och ända in till centrum förbi Bangatan.

Bygget gjordes för att öka säkerheten
för gångare och cyklister.

Vägen är cirka en kilometer lång
och har kostat totalt 1,2 miljoner kronor.

Text: Richard A
Källa: tibro.se 2013-07-03