Åsle skola i Falköping blir underkänd

Bygget i Åsle skola blev underkänt
vid besiktning i oktober.

Flera fel hade fixats sedan augusti.
Men på den senaste besiktningen av
Åsle skola upptäcktes också nya fel.

En golvbrunn hade placerats fel i augusti.
I oktober så var brunnen flyttad
men avloppet var inte anslutet.

Det verkar som att Åsle skola får
fortsätta med bygget.
Skolan kommer att vara
stängd i minst två månader till.

Text: Mikael E
Källa: FT 2013-10-31