Åsle förskola är inte godkänd

Fyra gånger har bygget av Åsle skola besiktats.
Trots att kommunen sa att de skulle häva
avtalet om det hände igen får Malthus fortsätta.

Kommunen har inte godkänt bygget
denna gång heller.
Det gör att Malthus avtal borde hävas.

Jan Aurén på kommunen försöker få ett politiskt beslut
om att häva avtalet med Malthus.
Sedan får ett annat företag bygga färdigt skolan.

Enligt Malthus Sveriges VD Lulu Gylleneiden
har Malthus redan efter besiktningen fixat många av felen.
Han säger också att byggnaden är i stort sätt klar.

Text: Mikael E
Källa: FT, 2013-12-17