Arkiv | Samhälle

Varnhemskorsningen byggs om 2018

Många Varnhemsbor har protesterat. Nu kommer Trafikverket att inleda ombyggnaden av korsningen med riksväg 49. Detta kommer att ske under 2018 istället för 2020 - 2021. Många Varnhemsbor vill att korsningen med riksväg 49 ska byggas om och bli planskild. Anledningen är att korsningen upplevs som farlig och … Läs hela texten

Götene klagar på inställda bussturer

Inom Götene kommun har tjänstemännen tröttnat på att skolbussar måste ställas in. Skolturerna har ställts in på grund av otillräcklig halkbekämpning. Trafiksamordnaren och trafikplaneraren i Götene tycker att resenärernas säkerhet är viktigast. Särskilt när det är halt på vägarna. Man tycker att det är oacceptabelt att skolturer ställs … Läs hela texten

Nya ledningar för vatten och avlopp i Götene

En ny överföringsledning för vatten och avlopp utmed Kinnekulles västra sida ligger högt på politikernas lista. Frågan diskuterades på kommunstyrelsens sammanträde. Alla var överens om att ledningen ska bli av. Däremot var man inte beredda att ta ställning till hur ledningen ska bekostas. Beräkningar visar att … Läs hela texten

Politiker slår larm om psykiatrivården

För två år sedan flyttades psykiatrimottagningarna från småkommunerna till de fyra sjukhusorterna, Med större mottagningar skulle det bli lättare att få tag på psykiatriläkare. Men så blev det inte. Östra hälso- och sjukvårdsnämnden fick samtal från anställda om att det saknas psykiatriker. I början av december skrev nämnden till Skaraborgs sjukhus De … Läs hela texten

Problem för gymnasierna

Eleverna i årskurs nio har gjort sitt val till gymnasiet. Den 31 januari var sista dagen för att ansöka till gymnasiet och nu har eleverna gjort sina val. De senaste åren har det varit ovanligt små årskullar i Skaraborg som är i gymnasieåldern. Alla skolor … Läs hela texten

Skolstart för 25 somaliska barn

Förberedelseskolan Passagen i Stenstorp öppnar den 3 februari. Vi räknar med att ha runt 25 elever första dagen säger rektor Britt-Marie Stridh. Nyanlända barn och unga har under hösten placerats i ett tiotal skolor i kommunen. De andra skolorna har sedan tidigare gjort klart att de inte … Läs hela texten

Anställda på Moelven kan bli av med arbetet

Limträfabriken Moelven i Töreboda varslar sex medarbetare. Förhandlingar med facket inleds inom kort. Johan Åhlén som är VD på Moelven säger att företaget är i slutet av ett tre år långt arbete. Enligt företaget så kommer de spara fyra miljoner kronor på uppsägningarna. Syftet är att öka … Läs hela texten

Ja till skyddsjakt på Karlsborgs flygplats

Länsstyrelsen ger tillstånd till Skaraborgs flygförband att skjuta djur som utgör fara för flygsäkerheten. Tillståndet gäller tio harar, tio rävar, tio rådjur samt 140 fåglar årligen. Länsstyrelsen ger också tillstånd för att motordrivet fordon får användas i jakten. Jakt får ske dygnet runt och ljus får … Läs hela texten

Regeringen har bestämt sig för att upphäva vattenbeslut i Tidaholm

Kommunen ville göra skyddsområdet kring täkten större. Men Hushållningssällskapet som äger fastigheten har satt sig emot det. Detta eftersom de skulle få svårare att använda fastigheten om skyddsområdet blev större. Länsstyrelsen höll med kommunen när ärendet prövades där. Efter att ärendet överklagats vidare till regeringen blev det nya … Läs hela texten