Vad är ett insektshotell?

Hjo kommun har gjort flera insektshotell.
Ett insektshotell är ett hem där insekter
kan lägga ägg och föda upp sina larver i trygghet.

Hjo kommun vill hjälpa insekter att må bra.
När insekter och kryp mår bra hjälper
de växter och naturen att må bra.

Insekter som trivs i insektshotell
är vilda bin och humlor samt
fjärilar och nyckelpigor.

Insekter har svårt att överleva när det byggs
mer och mer på de ängar som finns.

Enligt forskning är 30 procent av de 300 arter
vilda bin som finns i Sverige hotade att dö ut.

Hjo kommun har fyra insektshotell.
Det är ett vid Guldkroksområdet och ett vid
Knäpplans förskola samt ett vid Nolängsgatan.

Det finns även ett insektshotell vid Kulturkvarteret.

Det är arbetsmarknadsenheten
i Hjo som har byggt insektshotellen.

De är gjorda av lastpallar och pinnar
samt kottar och ved med borrade hål i.

Text: Pernilla