Skövde Kommun stänger en förskola

Skövde kommun kommer att stänga
en av sina förskolor som heter Uddagården.

Förskolan ligger i Havstenaområdet
och består av två stycken avdelningar och 35 barn.

Det är bestämt att förskolan
kommer att stängas den 9 augusti 2021.

De barn som går på Uddagården just nu
kommer att få en ny plats på en annan förskola.

Det är även många barn på Uddagården
som börjar skolan hösten 2021.

Text: Daniel
Bild: Korta Nyheter
Källa: SLA, 28 januari, 2021