Hjo kommunlogotyp

Dagligverksamhet i Hjo är stängt

Klammen som är en Daglig verksamhet kommer
vara stängt fram till 31 januari år 2021.

De kommer vara stängt på grund av Coronaviruset.

Det finns en risk för att det kommer vara fortsatt stängt
även efter den 31 januari.

Mer information finns på Hjo kommuns hemsida.

Text: Pernilla
Källa: Hjo.se, 12 januari, 2021