Brukarundersökning år 2020

En servicebostad är en bostad med extra hjälp
för de som behöver en bostad med hjälp av personal.

Det var 42 personer som svarade
på brukarundersökningen i Skövde.

De fick svara på fjorton frågor.

Brukarundersökningen gjordes år 2020.

I Skövde svarade 89 av 100 personer att
de får bestämma om viktiga saker hemma.

I hela Sverige svarade 67 av 100 personer
att de aldrig är rädda för något hemma.

Text: Daniel
Bild: Korta Nyheter
Källa: Skövde Kommun, 1 april, 2021