https://www.google.com/search?q=kr%C3%A4fta&rlz=1C1GCEB_enSE832SE832&tbm=isch&source=lnt&tbs=sur:fmc&sa=X&ved=0ahUKEwj74qbjgv3jAhXMy6YKHdDcBfwQpwUIIw&biw=1745&bih=852&dpr=1.1#imgrc=1kLBUkbHxgOW1M:

Protester mot regler för kräftfiske

Hjo kommun protesterar mot ett beslut
att minska fisket av signalkräftor i Vättern.

Antalet dagar som man får fiska
signalkräftor i Vättern har minskat.
Det har minskat från fem till tre veckor i år.

Varje fiskare får som mest ta upp
60 kräftor per dygn.

Hjo kommun protesterar mot beslutet
och de säger att det kan påverka turismen.
Kommunen säger också att fisket hjälper till
att motverka spridningen av kräftpest.

Text: Alex
Bild: Google
Källa: Skb, 14 januari, 2020