Nytt rekordår för Volvo Museet i Göteborg

Totalt besökte 91 923 personer
Volvo Museum under 2019.
Det är ett nytt besöksrekord.

Det tidigare rekordet var från år 2017
då besöksantalet uppgick till 91 321.

Volvo Museum har 25 års-jubileum i år.

Det firas med en utställning om Volvo Amazon
som invigs i samband med Museets Dag den 30 maj.
Det är samma dag som Museet invigdes år 1995.

En särskild sommarutställning skapas och temat
för året är landsbygd på 1950-talet.
Volvo Museum kommer att delta i
ett antal fordonsträffar i Sverige

Text: Tomi
Bild: Tomi
Källa: Pressmeddelande, 29 januari, 2020