Föreläsning med Svenny Kopp

I onsdags var Svenny Kopp i Lidköping för att föreläsa
om kvinnor och flickor med autism och ADHD.

Föreläsningen höll på i tre timmar
med en fikapaus efter halva tiden.

Svenny pratade en del om skillnaden mellan kvinnor
och män när det gäller båda diagnoserna.

Alla som har autism eller ADHD är förstås unika.
Men just mellan kvinnor och män
finns det väldigt tydliga skillnader.

Till exempel så är män med ADHD
mer utåtagerande än kvinnor med samma diagnos.
Det är likadant för män och kvinnor med en autismdiagnos.

Svenny Kopp har forskat om kvinnor
och flickor med ADHD och autism sedan år 1999.

Text: Linda
Bild: Linda