Elever på gymnasium i Falköping pluggar på distans

Både elever och personal har blivit sjuka.

Efter att läkaren Eva Lindhusen var med i en
diskussion tillsammans med skolan.

Så är det nu bestämt att plugga
på distans på Ållebergsgymnasiet.

Detta gäller alla förutom de som
går på gymnasiesärskolan.

Text: Daniel
Bild: Korta Nyheter
Källa: Skaraborgs Nyheter, 10 november, 2020