Blivande poliser övar på Falköpings flygplats

Studenter på polisutbildningen i Borås
har övat på trafikmoment på Falköpingsflygplats.

Polislärarna och studenterna har varit
i Falköping några dagar i veckan.

De övar på olika moment i bilkörning
och behöver mycket utrymme.
Då är en flygplats bra att vara på.

Det är 144 studenter som tas in varje
termin vid polisutbildningen i Borås.

Text: Pernilla
Bild: Foto: Christian Svensson /Skaraborgswebben
Källa: SN, 08 februari, 2020