Ändrade tidtabeller
och turer för Västtrafik

Nya tider och turer börjar gälla från och med
söndag den 13 december i år.

Varje år kontrollerar Västtrafik sin trafik
så den används på rätt sätt.

Ändringar i trafiken beror bland annat på
hur många som åker och hur ofta de åker.

Linje 400 mellan Skövde och Karlsborg
får fler bussturer på vardagarna.
Det får även Linje 402 mellan Skövde och Hjo
samt Linje 613 mellan Skövde och Lerdala.

Linje 1 och 2 i Mariestad kör en annan väg
och får nya hållplatser.

Linje 403 mellan Tibro och Hjo samt Linje 614
mellan Skövde och Timmersdala tas bort helt.

Text: Hanna
Bild: Arkiv
Källa: Skaraborgs Nyheter, 7 december, 2020