Synpunkter på antalet
parkeringsplatser i Hjo

Ett tjugotal parkeringsplatser
byggdes vid Linnégatan.

Personal och elever i Guldkroksskolan
tycker inte att platserna räcker.

Svante Andrén som är chef för samhällsbyggnads
håller inte med.

Han menar att det finns parkeringar på Marknadsgatan
och kyrkogårdens västra sida samt Vinkelgatan.

Kommunen tittar på att utöka fler
parkeringsplatser men har inte gjort ett beslut.

Text: Emilia
Källa: HT, 15 mars, 2019