Provfiske av röding i Vättern

Sveriges Lantbruksuniversitet har gett
länsstyrelsen i uppgift att provfiska i Vättern.

Detta för att se hur många rödingar
som finns i sjön.

Tidigare har man fått reda på att antalet
rödingar minskat mycket.

Provfisket pågår just nu i fyra olika områden i sjön.
Det sker i både förbjudna fiskeområden
och där fiske är tillåtet.

Text: Tomi
Källa: Skb, 5 augusti, 2019