Hjo kommunlogotyp

Gångbro i Blikstorp ska lagas

Bron över ån Tidan i Blikstorp som tillhör
Hjo kommun ska lagas.

Gångbron som är till för att gå och cykla över
ån Tidan på banvallen i Blikstorp ska lagas.
Den kommer därför vara avstängd mellan
den 14 oktober och den 27 oktober.

Text: Hanna
Bild: Hjo kommun
Källa: Hjo kommun, 10 oktober, 2019