Trafikverket ska hjälpa grodor


Under våren rör sig grodor och paddor från
sina vintergömställen mot närmaste vatten.

Nu vill Trafikverket tillsammans med
konsultföretaget Ecocom hjälpa grodor.

De vill hitta bättre vägar för grodor och paddor.
Då många riskerar att dödas av trafik.

En viktig del i arbetet är att få hjälp av invånare
att hitta platser där det behövs särskild hjälp.

Tanken är att Trafikverket ska kunna
åtgärda farliga grodvägar.

Text: Oskar
Källa: SlA, 11 april, 2018