Ridskolor kan tvingas
renovera

Jordbruksverket utvärderar nu om det
ska bli förbjudet med spiltor på ridskolor i Sverige.

Nästa sommar i juli kommer beskedet.

Om förbudet införs skulle det leda till stora renoveringar.

Problemet är att vi inte kommer få plats enligt Magdalena
som är ridskolechef på Skövde ridskola.

Ridskolan behöver 28 stallplatser.
Ifall de ska använda samma lokal måste de bygga ut.

Text: Oskar
Bild: Tomi
Källa: P4 Skaraborg, 12 november, 2018