Kräver bättre väg mellan Hjo och Korsberga

Invånarna i Korsberga i Hjo kommun
vill ha en bättre väg till Hjo stad.

Vägen mellan Korsberga och Hjo är väldigt dålig.
Invånarna i Korsberga vill att vägen förbättras.

Text: Alex
Källa: Skb, 11 juni, 2018