Karlsborg Lokal tv kan läggas ner

Karlsborg har haft lokal-tv sedan år 2014.
Nu är föreningen i behov av mer medlemmar
och pengar.

Programmen har skapats och sänts
med hjälp av frivilliga personer.

Om föreningen läggs ner
kommer också sändningarna att upphöra.

Text: Emilia
Källa: SLA, 6 mars, 2018