Ishallen i Mariestad förbättras

De båda kommunalråden i Mariestad
vill förbättra ishallen i staden.

Kommunen kommer att lägga 40 miljoner kronor
på att göra ishallen i Mariestad bättre.

Text: Alex
Källa: Skb, 14 juni, 2018