Husrivning i Karlsborg

Rivningen ska skapa plats för nya bostäder.
Rivningsarbetet har stannat av då man har
hittat ett farligt material i ett hus som ska rivas.

Bostadsbristen i kommunen är stor.

Karlsborgsbostäder köpte en tomt i Mölltorp
för att riva ett gammalt hus och bygga två nya hus.

När rivningen påbörjades upptäckte man ett giftigt
material på huset när det skulle rivas.

Huset behöver avgiftas och materialet måste
tas bort för hand innan man kan fortsätta riva huset.

Text: Emilia
Källa: SLA, 22 februari, 2018