Hovby flygplats blir skyddsobjekt

Länsstyrelsen för Västra Götaland har beslutat att
Hovby flygplats i Lidköping ska bli ett skyddsobjekt.

Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga
inte har tillträde till skyddsobjektet.

Anledningen till beslutet är att höja säkerheten
på flygplatsen eftersom flygtrafiken förväntas öka.
Detta innebär en ökad risk för olyckor.

Hittills har det varit ganska enkelt
att ta sig in på flygplatsen.

Flygplatsen har fått staket och förbudsskyltar.
Skyddsvakter kommer även att bevaka området.

Hovby flygplats kommer att bli skyddsobjekt
från den 1 juli 2018 och minst 5 år framåt.

Text: Tomi
Källa: Skb, 25 juni, 2018