Hospice Gabriel i Lidköping fick gåva

Varje år håller Lions ett luciatåg i december månad.

Enligt tradition väljer lucia och tärnorna mottagare
för halva det insamlade beloppet från luciatåget.

Det övriga beloppet är upp till Lions att välja mottagare för.

I år blev det totala insamlade beloppet 10 000 kr
vilket blev det belopp som Hospice Gabriel fick.
Lions valde att följa lucia och tärnornas i deras val utav mottagare.

Text: Linus
Källa: NLT, 23 januari, 2018