Flera brister på HVB-hem i Mariestad

HVB-hemmen Ungbo och Pilen har enligt inspektionen
för vård och omsorg brister i deras verksamhet.

Några av problemen är att
verksamheten inte följer upp insatser.

Personalen vet inte vilka behov varje enskilt barn har.
Insatserna är ungefär samma för alla.

Inspektionen för vård och omsorg
kräver att detta ska åtgärdas.
En redovisning ska vara klar senast den 19 oktober.

HVB-hem är ett hem för vård eller boende.
De hjälper till med behandling
eller omvårdnad samt stöd eller fostran.

HVB-hem finns till för barn och ungdomar
samt vuxna eller barnfamiljer.

Text: Linda
Källa: MT, 10 september, 2018