En geopark i Västergötland

Sveriges första Unesco Global Geopark
kan hamna  i Västergötland.

En geopark är ett område med geologi som är av
internationell betydelse, som är unikt i världen.

Nu pågår arbetet inför ansökan 2019 om att skapa
Sveriges första Unesco Global Geopark
i platåbergslandskapet i Västergötland.

I en geopark berättar man om sambanden mellan ­geo­logi
biologi samt människor och kulturhistoria.

Det ska också ge en ökad förståelse för hur man
sköter naturen och planeten bättre.

Den tilltänka parken sträcker sig över nio kommuner.
Projektägare är Grästorps kommun.

Text: Oskar
Källa: Sla, 7 februari, 2018