Brister i hantering av livsmedel

Brister i hantering av livsmedel

Ett företag i Hjo måste bli bättre på att
hantera livsmedel.

Vid en kontroll hos företaget kunde MÖS
konstatera att det fanns brister som måste åtgärdas.

Det fanns brister i hur livsmedel
förvarades och hanterades.
Personaltoaletten var inte rengjord ordentligt.

Nu måste företaget rätta till bristerna.
Det ska göras genom att utbilda personalen
så de har rätt kunskap.

MÖS är en förkortning som står för
Miljösamverkan Östra Skaraborg.

Text: Elin
Källa: SLA, 18 september, 2018