Brister i arbetsmiljön i Tibro Kommun

Arbetsmiljöverket kräver
att arbetsmiljön ska bli bättre.

Arbetsmiljöverket har inspekterat äldreboendena
Brittgården och Bäckliden.
De har även vart på flyktingmottagningen Iuventus.

Kommunen behöver uppdatera sina rutiner som rör
arbetsförhållanden och riskbedömningar.

Det behöver finnas listor på vilka
kemiska produkter som finns.

Kommunen behöver även till så att deras anställda
vet hur de ska jobba säkert ute i trafiken.

Tibro kommunen ska svara på kraven senast 22 november.

Text: Elin
Bild: Arkiv
Källa: SLA, 20 september, 2018