Ändringar i Skövdes stadstrafik

Heneporten kommer att stängas under hösten
för att man ska kunna bredda den.

Porten är en järnvägspassage
mellan Hentorp och Skultorp.

Porten ska bli tvåfilig istället för enfilig.

Busstrafiken i samband med Västtrafik byter tidtabell den
tjugonde augusti då busstrafiken stängs av genom porten.

Genomfarten beräknas vara stängd i cirka ett år.

Biltrafiken kommer stängas av vid ett senare tillfälle.

Linje tio går kvällar och helger.
Det är den enda linjen som passerar Heneporten.

Från den tjugonde augusti ersätts linje tio
av linje ett och sju istället.

När Heneporten är öppen så återgår
linjerna till sina gamla tidtabeller.

Text: Emilia
Källa: Pressmeddelande, 16 augusti, 2018