Studiecirkel om populära
utflyktsmål i Karlsborg

Under åtta vardagskvällar och fyra helger kommer
Karlsborgskommun informera om olika utflyktsmål.

Nu får Karlsborgsbor chans att gå på
upptäcktsfärd för att lära sig mer.

Studiecirkeln heter Turista hemma och är ett
samarbete mellan kommunen och Studiefrämjandet.
Det bekostas av pengar från Kulturvänsprojektet.

Tiveden och Fästningen är några av de
utflyktsmål som kommer besökas.

Text: Pernilla
Källa: SLA, 9 april, 2018