Värnplikten återinförs

Torsdagen den andra mars fattar regeringen
beslut om att återinföra värnplikten.

Mönstringsplikt kommer att införas redan i sommar
för män och kvinnor födda 1999 och 2000.

Försvarsminister Peter Hultqvist tycker att
det är nödvändigt att återinföra värnplikten.

Han tycker att det gick för långt när det
gäller neddragningar i försvaret

Skyldigheten att mönstra införs den första juli i år
och värnplikt gäller från den första januari 2018.

Text: Toni Alajärvi
Källa: Skaraborgsbygden, 2 mars, 2017