Utreds för miljöbrott efter utsläpp i Hjoån

Ett lokalt borrföretag utreds för miljöbrott.
Detta efter de tre gånger har blivit anmälda
för att ha släppt ut grumligt borrvatten.

Det var efter ett tips från en privatperson
som MÖS gjorde en anmälan.
Anmälan gjordes till Riksenheten
för miljö- och arbetsmål i Göteborg.

Det hade släppts ut grumligt borrvatten
i en dagvattenbrunn.
Det var vid fastigheten där borrning
för bergvärme pågick.

Dagvattensystemet mynnar ut i Hjoån.
Den är ett naturreservat och viktig reproduktionslokal
för bland annat öring och harr.

Magnus Clase är miljöåklagare och har beslutat att inleda
en förundersökning om miljöbrott mot företaget.

Text: Tomi
Källa: SLA, 7 april, 2017