Tungmetaller i avloppet kan höja avgifterna

Skövde Vatten och Avlopp måste
ta hand om 350 ton slam.

Anledningen är höga halter av
tungmetaller i avloppsvattnet.

Nu måste Skövde VA betala minst
100 000 kronor för att kunna ta hand om slammet.

Slam är det som blir över
efter att avloppsvattnet har renats.
Avgifterna för VA kan höjas
på grund av hanteringen av slam.

Om de här kostnaderna finns kvar kommer
avgifterna att höjas.
Det säger Sven-Eric Stenermark
som är enhetschef på Skövde VA.

Text: Toni Alajärvi
Källa: P4 Skaraborg, 14 mars, 2017